PŁYTA FUNDAMENTOWA

Użycie kruszywa ze szkła spienionego do budowy płyty fundamentowej oferuje wiele korzyści. Dzięki temu uzyskamy doskonałą izolację termiczną, ale też warstwę nośną stabilizującą i drenującą pod samą płytę fundamentową. Sam proces budowlany nie jest skomplikowany i w konsekwencji eksploatacji pozwala na znaczne oszczędności. W stosunku do tradycyjnej technologii nie ma potrzeby stosować podsypki z piasku, kruszyw i betonu chudego. Metoda z wykorzystaniem szkła spienionego jest o wiele prostszym rozwiązaniem dla Wykonawcy robót budowlanych, a dla Inwestora niesie szereg korzyści w późniejszym użytkowaniu

Wykonanie płyty fundamentowej krok po kroku

Wykop
Wykop
W pierwszej kolejności należy wykonać wykop, usuwając humus i wyrównać podłoże.
fundamenty
Wyłożenie warstwy gruntu geowłókniną
Następnie rozłożyć geowłókninę z zapasem, aby można było nią przykryć boczną warstwę szkła (w razie konieczności zaleca się wykonać odwodnienia).
szkło piankowe w wykopie fundamentu
Rozłożenie szkła piankowego w wykopie
Do przygotowanego wykopu należy wysypać warstwę szkła spienionego (które na budowę dostarczane jest w workach typu BIG-BAG, lub luzem), w zależności od oczekiwanego współczynnika izolacyjności cieplnej, standardowo przyjmuje się około 40 – 50 cm luźnego nasypu (warstwa zagęszczona powinna wynosić około 30-40cm), co pozwala nam na uzyskanie izolacyjności cieplnej w granicach 0,20 W/(m²K). Dzięki temu uzyskamy doskonałą izolację termiczną, ale też warstwę nośną stabilizującą i drenującą pod samą płytę fundamentową.
szkło piankowe
Właściwe wyrównanie przed zagęszczeniem
Należy pamiętać, aby równomiernie zagęścić całość powierzchni przy użyciu typowej zagęszczarki budowlanej
zagęszczanie
Zagęszczenie przy użyciu zagęszczarki mechanicznej
W przypadku stosowania grubszych warstw – powyżej 50 cm, należy wykonać pracę w dwóch etapach tzn. rozsypać i zagęścić pierwszą warstwę, a następnie powtórzyć obie czynności dla drugiej warstwy. Wykonanie prac w dwóch etapach spowoduje, iż cała podbudowa ze szkła spienionego będzie zagęszczona równomiernie.
szkło spienione fundament
Wyłożenie górnej warstwy folią
Zagęszczone szkło piankowe przykrywamy folią izolującą o gr. min. 0,2mm lub geowłókniną o gęstości min. 150 gr/m2, która będzie stanowić barierę zabezpieczającą przed przedostaniem się mleczka cementowego do szkła.
Wykop
Wykop
Na foli/geowłókninie można już układać szalunek, zbrojenie i instalacje oraz wykonywać pozostałe prace związane z wykonawstwem płyty fundamentowej. W stosunku do tradycyjnej technologii nie ma potrzeby stosować podsypki z piasku, kruszyw i betonu chudego. Metoda z wykorzystaniem szkła spienionego jest o wiele prostszym rozwiązaniem dla Wykonawcy robót budowlanych, a dla Inwestora niesie szereg korzyści w późniejszym użytkowaniu.
szklo piankowe pod fundament
izolacja fundamentów
Izolacja fundamentów
W budownictwie pasywnym uniknięcie mostków termicznych ma szczególne znaczenie. Również w przypadku izolacji pionowych ścian fundamentowych, czy ścian piwniczych szkło piankowe to idealne rozwiązanie. Taka izolacja pozwala na zoptymalizowanie utraty energii oraz zminimalizowanie ryzyka powstawania wspominanych mostów termicznych. Dodatkowo, jest bardzo proste w wykonaniu: worki ISO-BAG należy przymocować do ściany fundamentowej, a następnie wypełnić szkłem piankowym, jednocześnie zagęszczając poprzez ubijanie warstwy po około 50 cm. Zalecamy wykorzystanie szkła piankowego o mniejszej gramaturze (0-40), co będzie miało wpływ na jego lepsze zagęszczenie. Jest to prosty, a zarazem ekonomiczny sposób wykonania izolacji pionowych, który dodatkowo pozwoli zaoszczędzić czas wykonawcy robót budowlanych.

Worki mają wymiar 40×40, a ich wysokość jest dostosowana do wysokości fundamentów budynku.

  • Optymalna dyfuzja pary wodnej, ściany piwniczne nigdy nie będą narażone na wilgoć – szkło piankowe w 100% nie pochłania wilgoci, a kapilarna struktura kruszywa pozwoli na osuszenie oraz odprowadzenie wody na zewnątrz
  • Izolacja materiałem w 100% niepalnym
  • Idealny drenaż
  • Budynek bez mostków cieplnych (wraz z izolacją obwodową)
  • Odporny na uszkodzenia, w tym gryzonie, myszy, owady
  • Niezwykle szybka, łatwa i bezpieczna instalacja, która pozwala na uniknięcie błędów ludzkich w wykonawstwie
Przykład izolacji poziomej z wykorzystaniem szkła piankowego
izolacja z wykorzystaniem szkla pienkowego
Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy izolującej ze szkła spienionego
przewodnosc cieplna, izolacyjnosc, szkla piankowego
Różnice w tradycyjnym wykonawstwie płyty fundamentowej, a płytą fundamentową na podbudowie ze szkła spienionego
izolacja fundamentow
izolacja fundamentow
izlolowanie fundamentow
Szkło spienione może być dostarczane luzem na naczepach z ruchomą podłogą lub typowymi naczepami do transportu materiałów sypkich typu „wanna“. Dzięki niskiej wadze szkła spienionego jednym transportem może być dostarczona duża ilość materiału (do 90 m³). Co sprawia, że dostawa szkła piankowego pod płytę fundamentową średniej wielkości domu jednorodzinnego może być dostarczona jednym transportem. Dzięki niskiej wadze (około 150 kg/m³) koszt transportu w cenie materiału jest relatywnie niski nawet w przypadku transportu na dalsze odległości). Najpopularniejszą formą jest dostawa w workach typu BIG-BAG o pojemności jednego lub dwóch m³/szt. Worki mogą posiadać otwór spodni, który ułatwia aplikację kruszywa. Niska waga sprawia, że nie jest konieczny specjalistyczny sprzęt, ogólnodostępne maszyny budowlane są wystarczające do rozładunku (koparka, HDS, czy wózek widłowy). Worki big-bag są zwrotne, dzięki czemu kupujący nie ponosi dodatkowego kosztu na ich zakup.