KRUSZYWO SZKŁA SPIENIONEGO (PIANKOWEGO)

szklo spienione kruszywo

Szkło spienione (od ang. foam glass, inaczej: szkło piankowe) to ekologiczny, a zarazem ekonomiczny materiał izolacyjny. Szkło spienione jest materiałem otrzymywanym z czystej stłuczki szklanej poddawanej działaniu wysokiej temperatury z użyciem naturalnego środka spieniającego. Doskonałe właściwości izolacyjne (zapewnia całkowite uniknięcie problemu z mostkami cieplnymi), a zarazem funkcja drenażu oraz stabilizacji to cechy dzięki którym materiał też jest szeroko wykorzystywany przy budowie domów pasywnych na podbudowę płyt fundamentowych (żaden inny materiał nie gwarantuje takie funkcjonalności). Szkło spienione zastępuje materiały izolacyjne typu styropian XPS, a dodatkowo pełni funkcję stabilizującą podłoże dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie podbudowy ze żwiru, czy chudego betonu, ponadto otwarto-komórkowa struktura sprawia, że jest to materiał w 100% nie pochłaniający wody co jest definitywnym rozwiązaniem problemu zbierania się wody pod płytą fundamentową. Jest idealnym rozwiązaniem wykorzystywanym również na podmokłych terenach. na uwagę zasługuje też fakt że szkło piankowe jest w 100% materiałem nie palnym, nie topi się też pod wpływem temperatury.

Właściwości kruszywa szkła spienionego

Tłuczeń/kruszywo szkła piankowego to lekkie, izolujące termicznie oraz przenoszące obciążenia kruszywo wytwarzane w 100% z odpadu szklanego. Materiał znajduje zastosowanie głównie jako podbudowa pod płyty fundamentowe w budownictwie jedno- i wielorodzinnym oraz pionowe izolacje fundamentów  (jako warstwa termoizolacyjna, drenażowa oraz stabilizująca). Doskonale sprawdza się również jako izolacja pozioma dachów płaskich (w tym zielonych dachów), jako izolacja podłóg budynków wielkopowierzchniowych oraz jako lekkie kruszywo odciążające stropy (np. garaży podziemnych), ale także w branży drogowej, wodociągowej, przy budowie boisk sportowych, czy przy produkcji betonów lekkich.
zalety kruszywa szkla spienionego

Szkło spienione jest materiałem:

  • Ekologicznym – bazą do produkcji jest szkło uzyskane w procesie recyklingu. Nie wydziela i nie oddaje do gruntu żadnych szkodliwych substancji
  • Termoizolacyjnym – wykorzystywanym m.in. w budownictwie pasywnym – dzięki równomiernej wielokomórkowej strukturze z zamkniętymi porami wypełnionymi powietrzem  współczynnik Lambda wynosi około 0,08 Wm/K
  • Drenującym – wodoodporne nieprzyjmujące wody, przestrzenie pomiędzy bryłkami kruszywa pozwalają na odpływ wody, dzięki swojej strukturze nie magazynuje też wilgoci
  • Odpornym na kwasy, zasady, bakterie, a przede wszystkim odporne na gryzonie – co daje ogromną przewagę nad innymi materiałami termoizolacyjnymi
  • Niepalnym – zakwalifikowane do klasy palności materiałów budowlanych A1 zgodnie z normą EN 13 055-1. Punkt uplastycznienia ziarna (odporność na temperaturę) wynosi 700oC
  • Mrozoodpornym
  • Dźwiękochłonnym
  • Lekkim – około 150 kg /m3 nasypowy, jako kruszywo lekkie jest wykorzystywane również w prefabrykacji przy produkcji betonów lekkich
  • Przenoszącym obciążenia – w stanie zagęszczonym nośność pod płyty fundamentowe wynosi 45-55 ton/m²
  • Neutralnym – obojętnym na działanie grzybów i pleśni

Izolacyjność cieplna

Współczynnik przewodności cieplnej λ jest podstawowym parametrem określającym termoizolacyjność materiałów budowlanych i izolacyjnych. Podawana jest w W/mK. Im mniejsza wartość tego współczynnika, tym lepszą możemy uzyskać izolacyjność cieplną. W przypadku materiałów termoizolacyjnych wartość tego współczynnika jest stała, niezależna od grubości warstwy izolacji, dla naszego szkła spienionego współczynnik 
λ = 0,08 W/mK wg PN-EN 8301:1998

Izolacyjność cieplna zależy od jej grubości warstwy izolacyjnej oraz użytych do jej budowy materiałów (w tym przypadku szkła spienionego). Parametrem określającym izolacyjność cieplną jest tzw. współczynnik przenikania ciepła U, który obliczamy ze wzoru:

U= λ / d [W/m2∙K]

gdzie:
λ – współczynnik przewodzenia ciepła [W/mK]
d – grubość [m]

W przypadku naszego szkła spienionego stosując wysokość nasypową około 50 cm (po zagęszczeniu 40cm) izolacyjność cieplna wynosi U=0,20 W/(m²K)

Izolacyjność cieplna w zależności od wysokości warstwy termoizolacyjnej wykonanej ze szkła spienionego.

zalety kruszywa szkla spienionego

Ogólne zastosowanie kruszywa szkła spienionego

Głównym oraz najbardziej powszechnym zastosowaniem szkła spienionego jest izolacja płyt fundamentowych oraz izolacji pionowych ścian fundamentowych w budownictwie pasywnym, ale dzięki swoim właściwościom szkło znajduje szeroką rzeszę klientów również w innych sektorach budownictwa. Tłuczeń szkła piankowego to świetna alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań z użyciem płyt XPS. Warstwa szkła piankowego pełni funkcję nośną, termoizolacyjną oraz drenującą, więc przy sprzyjających warunkach gruntowych zastosowanie szkła piankowego nie wymaga żadnych dodatkowych warstw, ani dodatkowego zabezpieczenia przed przemarzaniem gruntu. Montaż jest wyjątkowo szybki i łatwy, eliminuje także ryzyko błędów ludzkich w wykonawstwie.
Pełniąc funkcję kruszywa lekkiego znajduje zastosowanie jako odciążenie konstrukcji, pokrycie stropów (np. garaży podziemnych), zielonych dachów, zabezpieczenia zboczy, izolacja basenów, drenaż muraw sportowych. Istnieje jeszcze wiele innych zastosowań tłucznia szkła piankowego jako lekkiego (150 kg/m3), termoizolującego oraz drenującego na całej powierzchni kruszywa. Może też być wykorzystywane przy produkcji betonów lekkich lub prefabrykacji.
W budownictwie drogowym oraz konstrukcjach pod ciągi piesze, czy obciążone ruchem kołowym jako warstwa stabilizująca na słabonośne grunty oraz warstwa drenująca w jednym.
W przypadku zastosowania w renowacjach doskonale sprawdza się jako izolacja na warstwie podłogi, czy ociepleniu fundamentów. Dopasowuje się do kształtu, a otwartokomórkowa struktura jest odporna na wilgoć.

Największe zalety kruszywa szkła spienionego

zaletwy-szkla-piankowego
zielone dachy isopor szklo spienione

Izolacja zielonych dachów

Kruszywo szkła spienionego pomoże zmienić Twój dach w ogród. Zagospodarowanie ogrodu można perfekcyjnie zrealizować z wykorzystaniem szkła spienionego jako warstwy termoizolacyjnej i drenażowej w jednym. Dzięki niskiej wadze szkło piankowe prawie nie obciąża konstrukcji, przyjmuje dowolność kształtów, nie trzeba go docinać, czy modelować, nie pali się i jest całkowicie nietoksyczne. Co jest również istotne dla roślin porastających dachy zielone.

Szkło spienione może być także wykorzystywane jako izolacja fundamentów maszyn ustawianych na dachu, czy fundamentów zbiorników.

KORZYŚCI

Bardzo lekka waga (10 x lżejsza od żwiru)

Niepalne (klasa A1)

Nie absorbuje wody

Pełni funkcję drenażu oraz izolacji termicznej

Odporne na gryzonie, pleśń i gnicie

Łatwe i szybkie rozprowadzanie

szklo spienione obiekty sportowe

Obiekty sportowe

Szkło piankowe jest również stosowane w budownictwie obiektów sportowych –  czy to na boisku piłkarskim, na korcie tenisowym, na polu golfowym, czy lodowisku. Stabilizuje teren, zapobiega przemarzaniu, a przede wszystkim, jest to doskonały drenaż, który ma decydujące znaczenie na boiskach sportowych i kortach tenisowych, idealny drenaż na całej powierzchni boiska sprawia, że boiska sportowe i korty tenisowe są suche i dostępne do gry sportowej nawet bezpośrednio po dużej ulewie.
KORZYŚCI

Odwadnianie na całej powierzchni boiska

Izolacja termiczna zapobiega przemarzaniu

Odporność na ściskanie zapewnia wielofunkcyjne zastosowanie

Obniża koszty inwestycji

basen szkło spienione izolacja

Baseny

System szkła spienionego to doskonała izolacja, redukcja nacisku i doskonały drenaż ścian basenu. W przypadku basenów, stalowych zbiorników lub innych pojemników, które muszą być chronione przed chłodzeniem lub mrozem szkło piankowe służy jako idealna izolacja i rozwiązuje drenaż wokół konstrukcji. Dodatkowe korzyści to bardzo szybki i łatwy montaż.
KORZYŚCI

Wysoka izolacja termiczna

Niska waga

Dobry drenaż

Możliwość uzyskania nasypów do 45°

Łatwy i szybki montaż

Odporne na gryzonie i odporne na gnicie

budownictwo szklo spienione

Budownictwo wodno-kanalizacyjne

Izolacja termiczna wykonana ze szkła piankowego pozwala na montaż rur kanalizacyjnych na mrozie oraz pozwala na uzyskanie oszczędności w postaci wykonania płytszego wykopu (istotne głównie na terenach podmokłych). Pozwala uniknąć strat ciepła w rurach ciepłowniczych. Warstwa szkła piankowego  wystarcza, aby ochronić przewody przed mrozem, a przy zachowaniu odpowiedniej wysokości nasypu straty ciepła mogą być zminimalizowane, tak znacząco, że można zrezygnować z wykorzystania rur z płaszczem poliuretanowych.
KORZYŚCI

Izolacja termiczna i mrozoodporna, drenaż

Nie jest konieczne wykonywanie głębokich wykopów

Szybkie i łatwe wykonanie

umacnianie nasypow szklo piankowe

Umacnianie nasypów i skarp

Nasyp na pagórkowatym terenie, chodnik na wzgórzu, czy stromy podjazd można zrealizować w bardzo prosty sposób z wykorzystaniem kruszywa ze szkła spienionego. Zagęszczone szkło piankowe pozwala uzyskać nasypy do 45°  bez konieczności wykorzystania dodatkowych materiałów. Płyty betonowe, czy kostkę brukową można układać bezpośrednio na podsypce ze szkła spienionego, ale jasnoszare „kamyki” mogą same w sobie stanowić estetyczną warstwę wierzchnią nasypu.
KORZYŚCI

Możliwość nadania dowolnych kształtów nasypu

Mrozoodporna stabilizacja

Kruszywo lekkie do mieszanki betonowej

Płyta fundamentowa

IZOLACJA PŁYT FUNDAMENTOWYCH, Izolacja Pionowa ŚCIAN PIWNICZNYCH
W budownictwie pasywnym nie można zapomnieć o tym ekologicznym, w 100% naturalnym materiale. Jeżeli chodzi o wykorzystanie szkła piankowego jako izolacji płyt fundamentowych, czy fundamentów ścian piwnicznych to jest ono bezkonkurencyjne. Więcej na ten temat dowiesz się w zakładce poświęconej izolacji płyty fundamentowej